Projecten (selectie):

Tentoonstellingen - ruimtelijk (curator):
, Tent Rotterdam, Rotterdam 16.10.2020 - 14.03.2021.

‘Expositie in Opbouw’, de BOUWPUT, Amsterdam, 13.12.2019.

‘Curating the Narrative’, A Happy Family, Den Haag, 24.11.2016.


Tentoonstellingen - boek (curator/redacteur):
‘Het is jij of ik’ Marilou Klapwijk (Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2020).


Overige boeken (redacteur):
‘99’, Peim van der Sloot (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).

‘Movements’, Lorena van Bunningen (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).

‘The Pleasure of Being Almost Present’, Patrick van Vliet (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).
‘Lic-Hamo, Degann (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).


Artikelen (schrijver/vertaler):
“De grenzen van een democratisch wezen: het kunstboek”, R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #003’ (Rotterdam: Unformed Informed Publishing), 2021).

“Volumes: Het boek als tentoonstelling”, A.S. Springer, vertaling door R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #002’ (Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2021).

“Zoeken naar een begin dat al begonnen is”, R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #001’ *Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2020).

“Opinion by”, R. Zijderveld, ‘Poco Loco Zine #02’ (Amsterdam: Poco Loco, 2018).

“Hoeveel geld kunnen we aan kunst verdienen voordat het corrupt wordt?”, R. Zijderveld, tentoonstellingstekst ‘Unfollow’, Peim van der Sloot (Amsterdam: Oz Gallery, 2018).

“Aangeboden/Gevraagd”, R. Zijderveld, ‘Poco Loco Zine #01’ (Amsterdam: Poco Loco, 2017).
Rianne Zijderveld

Contact: 
Amelandseplein 40A
3083SG Rotterdam
Nederland

info@riannezijderveld.com
+31 (6) 1350 1125


Biografie
Rianne Zijderveld [Rotterdam, NL] is (artistiek) onderzoeker. Leidend in haar onderzoeken zijn de processen die plaats vinden bij de ontwikkeling van een kunstobject en de wijze waarop deze haar toeschouwer ontmoet en ontvangen wordt. In samenwerking met kunstenaars en ontwerpers wordt er middels tentoonstellingen, publicaties en beschouwende teksten op experimentele wijze onderzocht wat de rol van de kunsten is in de hedendaagse maatschappij. Welke invloed heeft de vorm van deze ontmoeting op het uiteindelijke effect van het werk?

In 2020 startte zij Unformed Informed (Publishing) om middels deze uitgeverij bovenstaande, en hiermee dus de rol die hierbij voor het boek is weggelegd, verder te onderzoeken.


Downloads: 
︎︎︎ Curriculum Vitae
︎︎︎ PortfolioRianne Zijderveld

Contact:
Amelandseplein 40A
3083SG Rotterdam
Nederland

info@riannezijderveld.com
+31 (6) 1350 1125

Op dit moment: 

Boek (redacteur):
‘Hold That Thought’ [werktitel], Johannes Langkamp

Een collaboratief onderzoek naar (werk-)kaders en middelen voor artistieke processen binnen de ruimte van het medium boek. Kun je beweging conserveren in een boek? Kan tijdelijke interventie voortbestaan door middel van documentatie of zelfs een eigen leven krijgen binnen het boek? Samen met ontwerper Art Collart duiken wij in het archief van Johannes Langkamp, op zoek naar antwoorden op deze vragen.
︎︎︎ Johannes Langkamp
︎︎︎ Art Collart
︎︎︎ Unformed Informed (Publishing)


Tentoonstelling - boek (curator/redacteur):
‘Het Nagesprek: Wat ik je nog wilde zeggen’ 

Een tweede hoofdstuk van de tentoonstelling ‘Wat ik je nog wilde zeggen’ ditmaal op papier. De tentoonstelling is een onderzoek naar de huidige talige werkelijkheid. Taal kan duiden, ruimte geven, een handreiking zijn, maar ook verhoudingen verstoren, obstructie creëren, steken. Taal kan zorgen voor verbinding, maar zet ons soms juist recht tegenover elkaar. ‘Wat ik je nog wilde zeggen’ gaat over de poëzie en de macht van woorden, over verschuivende betekenissen, misvatting en misleiding, over woorden verliezen en woorden vinden.
Deelnemende kunstenaars/schrijvers: studio Dennis Vanderbroeck, Annabelle Binnerts, Dean Bowen, Natalia Papaeva, Vibeke Mascini, Szu-Yi Wang, Diego Tonus, Katarina Petrovic, Benzokarim, Quenton Miller en Maureen Ghazal.

Nieuws:

Jun. 2021

Ik heb een artikel geschreven als onderdeel van het doorlopende onderzoek naar het boek als kunstruimte. Als het boek figureert als ontmoetingsplek tussen publiek en kunstwerk, zorgt deze bemiddelende functie ook voor een spanning tussen deze twee. ‘De grenzen van een democratisch wezen: het kunstboek’ is een visuele overdenking die de grenzen van de diversen vormen van het kunstboek bevraagd en in kaart brengt  Het artikel wordt gepubliceerd in de derde editie van Unformed Informed.
︎︎︎ meer informatie

Mrt. 2021

Voor de tweede editie van ‘Unformed Informed’ schreef ik een vertaling van het artikel Volumes: The Book as Exhibition van Anna-Sophie Springer.

“Het feit dat het domein van kunstpublicaties zo breed en divers is als het is, bewijzen de talloze mogelijke stijlen en bedoelingen voor het maken van boeken. Maar er is een selectie boeken die doelbewust hun relatie tot tentoonstellingen verkent, louter documentatie overstijgt en in plaats daarvan naar aangrenzende of uitgebreide curatoriële ruimtes leidt —waarbij in sommige gevallen het boek letterlijk de “primaire” tentoonstellingsruimte wordt. Bovendien wordt het bij het spreken over plaats en ruimte belangrijk om na te denken over de architectuur van een publicatie bijvoorbeeld door de pagina's van een boek te begrijpen als equivalent aan de muren van een galerie, of door het boek in eerste instantie als een soort plek te zien waarbinnen men zich op verschillende manieren kan bewegen en die allerlei relaties voortbrengt, maar ook door de relatie van een publicatie tot het object-zijn.”
︎︎︎ meer informatie

Biografie
Rianne Zijderveld (Rotterdam, NL) is werkzaam als artistiek onderzoeker, curator en schrijver. Binnen haar projecten onderzoekt ze de sociale constructies waarbinnen wij ons allen bewegen, en hoe juist de kunst kan bijdragen aan het blootstellen van deze constructies. Het archief dient als materiaal, leidend tot tentoonstellingen, publicaties en teksten. Waarin—door middel van samenwerkingen met kunstenaars, ontwerpers en schrijvers—op analytische wijze wordt gezocht naar de nieuwe kennis die hierbinnen ontstaat.

Rianne Zijderveld is tevens de initiator en hoofdredacteur van Unformed Informed (Publishing). Een platform voor onderzoek naar- en het publiceren van boeken als alternatieve tentoonstellingsruimte.


Projecten (selectie):

Tentoonstellingen - ruimtelijk (curator):
, Tent Rotterdam, Rotterdam 16.10.2020 - 14.03.2021.
- ‘Expositie in Opbouw’, de BOUWPUT, Amsterdam, 13.12.2019.
- ‘Curating the Narrative’, A Happy Family, Den Haag, 24.11.2016.

Tentoonstellingen - boek (curator/redacteur):
- ‘Het is jij of ik’ Marilou Klapwijk (Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2020).

Overige boeken (redacteur):
- ‘99’, Peim van der Sloot (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).
- ‘Movements’, Lorena van Bunningen (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).
- ‘The Pleasure of Being Almost Present’, Patrick van Vliet (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).
- ‘Lic-Hamo, Degann (Rotterdam: Meraki Agency, 2019).

Artikelen (schrijver/vertaler):
- “De grenzen van een democratisch wezen: het kunstboek”, R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #003’ (Rotterdam: Unformed Informed Publishing), 2021).
- “Volumes: Het boek als tentoonstelling”, A.S. Springer, vertaling door R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #002’ (Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2021).
- “Zoeken naar een begin dat al begonnen is”, R. Zijderveld, ‘Unformed Informed #001’ *Rotterdam: Unformed Informed (Publishing), 2020).
- “Opinion by”, R. Zijderveld, ‘Poco Loco Zine #02’ (Amsterdam: Poco Loco, 2018).
- “Hoeveel geld kunnen we aan kunst verdienen voordat het corrupt wordt?”, R. Zijderveld, tentoonstellingstekst ‘Unfollow’, Peim van der Sloot (Amsterdam: Oz Gallery, 2018).
- “Aangeboden/Gevraagd”, R. Zijderveld, ‘Poco Loco Zine #01’ (Amsterdam: Poco Loco, 2017).


Downloads:
︎︎︎ Curriculum Vitae
︎︎︎ Portfolio